ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ

Κυριάκος Λεωνίδα Χρ. Σιαμμάς 1961 - 1976
Γεννήθηκε στη Χλώρακα το 1923 και πέθανε το 1984. Διετέλεσε στην τοπική επιτροπή της ΠΕΚ Χλώρακας, καθώς και πρώτος πρόεδρος του Ακρίτα του οποίου ήταν ιδρυτής μαζί με τους Κώστα Πενταρά, Ανδρέα Χ΄Κλεοβούλου και τον Ευθύβουλον Ευσταθίου.
Υπήρξε γραμματέας της ΣΠΕ Χλώρακας για δεκαπέντε χρόνια η οποία επί θητείας του απέχτησε καλή φήμη σε όλη την Πάφο, έτσι που πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι από την Επισκοπή Λεμεσού, τα Μανδριά και την Τίμη της Πάφου, έγιναν πελάτες της.